Mobirise

Pracownia witraży
w Krakowie

Firma jest spadkobiercą wieków tradycji artystycznego rzemiosła witrażowniczego.

Posługują się sprawdzoną, tysiącletnią technologią szkieł barwionych w masie, łączonych tradycyjnie ołowiem. W opracowaniach malarskich stosują wyłącznie farby szkliwne wypalane na gorąco. Techniki te gwarantują długowieczność dzieł wykonanych w tej pracowni. Wykonują, konsultują, opracowują projekty, doradzają, rekonstruują i konserwują witraże współczesne i zabytkowe.

Od kiedy?

Prawdopodobnie 1935, gdyż w tym właśnie roku założyciel firmy, mój ojciec Karol, uzyskał dyplom mistrzowski w zawodzie szklarstwo. W tamtym czasie nie było osobnego zawodu "witrażownictwo" .

Najdziwniejsze zlecenie

Nie ma takiego. Wykonujemy głównie witraże o tematyce sakralnej, opierające się o Stary i Nowy Testament.

Ukochane dziecko

Wykonaliśmy szereg prac na przestrzeni przeszło osiemdziesięciu lat do różnych kościołów i nie tylko - ciężko wybrać tę jedną realizację (może egzotyczny wyjazd do Japonii i montaż witraży do wszystkich okien w kościele katolickim w Beppu).

Zmiany, zmiany…

W myśl powiedzenia "nie ma jutra bez komputra" w latach 90-tych w firmie pojawił się komputer, początkowo wykorzystywany do prac biurowych, później również do projektowych. Mamy stronę internetową i pinezkę na google maps.

Dziedziczenie

Od 1935 roku pracownię prowadził mój ojciec Karol Paczka, w latach powojennych wspólnie z bratem Mieczysławem, a od połowy lat 80-tych ja Krzysztof Paczka, syn Karola, przejąłem kierownictwo w naszej firmie i robię to nieprzerwanie do dzisiaj.

Podgórze, bo...

Z racji zamieszkania. Początkowo siedzibą firmy był niewielki budynek przy rodzinnej kamienicy przy ul. Barskiej 65.

Jak to się zaczęło w tym miejscu 

W 1947 roku, po zakupie przez Karola Paczkę kamienicy przy Rynku Podgórskim 13. Cała rodzina wraz z pracownią zostały przeniesione pod nowy podgórski adres. I tak przez wszystkie lata, aż do dzisiaj pracownia funkcjonuje pod RP13.

Jak to się zaczęło u nas…

Z opowiadań wiemy że ojciec Karola również parał się wykonywaniem witraży, jest to zatem wielopokoleniowa tradycja rodzinna...

Gdyby nie to, to...   

Praca na uczelni w Akademii Górniczo-Hutniczej, gdzie wcześniej pracowałem przez 13 lat…

Pracownia witraży w Krakowie, Rynek Podgórski 13

prawit.pl